Wykaz nieruchomości przekazanych do sprzedaży – UG Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

Ząbkowicka 26

Ulica:

Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 12 Wrzesień, 2018

Ilość wizyt: 185

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że:

– Zarządzeniem Nr 221/2018 z dnia 12 września 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Starczów w granicach działki nr 219/3.
– Zarządzeniem Nr 222/2018 z dnia 12 września 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 253/2.
Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 12.09.2018 roku do dnia 03.10.2018 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.