Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 07 Wrzesień, 2018

Ilość wizyt: 83

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 07.0.9.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonych przy ulicy Henryka Sienkiewicza 17 w Kłodzku, oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 124/1 i dz. nr 124/4 (AM-2), obręb Zacisze o łącznej pow. 475 m2 ujawnionych w księgach wieczystych o nr SW1K/00054823/7 i SW1K/00054825/1, które zostały zabudowane na podstawie pozwolenia na budowę i są dzierżawione na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 19.10.2018 r.