Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 07 Wrzesień, 2018

Ilość wizyt: 53

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1 na okres od 07.09.2018 r.
do dnia 28.09.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 10 lat – nieruchomości stanowiące obiekt stadionu w Kłodzku oznaczone geodezyjnie jako:

  • działka nr 1 (AM-2), obręb Stadion, SW1K/00094651/2 o pow. 103113 m2,
  • działka nr 9 (AM-4), obręb Centrum, SW1K/00092674/5 o pow. 4520 m2,
  • działka nr 1/5 (AM-4), obręb Stadion, SW1K/00088932/1 o pow. 2096 m2,
  • działka nr 1/6 (AM-4), obręb Stadion, SW1K/00088932/1 o pow. 6470 m2,
  • działka nr 1/7 (AM-4), obręb Stadion, SW1K/00088932/1 o pow. 20813 m2,
  • część działki nr 7 (AM-4), obręb Centrum, SW1K/00092674/5 o pow. 850,00 m2,

w zawiązku z powierzeniem Zakładowi Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o.  realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Kłodzko z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i sportowych oraz tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.