Wykaz nieruchomości preznaczonej do dzierżawy – UMiG Niemcza

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza

Miejscowość:

Niemcza

Kod pocztowy:

58-230

Ulica:

Rynek 10

Data Publikacji: 06 Wrzesień, 2018

Ilość wizyt: 124

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMCZA

podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Niemczy,Rynek 10 został wywieszony na okres od dnia 05 września 2018 r do dnia 25 września 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej , stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 04 września 2018 roku.