Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Starczów

Organ Ogłaszający:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Miejscowość:

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 03 Wrzesień, 2018

Ilość wizyt: 91

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że zarządzeniem Nr 212/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udział wynoszący ¼ części w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 78/2.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 31.08.2018 roku do dnia 21.09.2018 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.