Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 29 Sierpień, 2018

Ilość wizyt: 68

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 28 sierpnia 2018 r. do 9 września 2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, część nieruchomości o powierzchni 204,00 m2, położonej w Kłodzku,  oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 38/11  (AM-2) obręb Zacisze, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00054856/7, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy (uprawy warzywno – owocowe).