Informacja Burmistrza Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

pl. Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 29 Sierpień, 2018

Ilość wizyt: 42

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 28.08.2018 r. do 18.09.2018 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w  trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lat, dot. części nieruchomości gminnej ozn. geodez. jako działka nr 166/11 (AM-1), obręb Jaskółcza Góra o pow. 6,00 m2, z przeznaczeniem na cele garażowe (posadowienie garażu typu „blaszak” o wymiarach 2 x 3 m2).