21.08.2018r. – Licytacja nieruchomości Dzierżoniów

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Anna Szeląg-Adamczyk ogłasza, że dnia 21-08-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnicka 51, w sali nr 205, odbędzie się

pierwsza licytacja

prawa wieczystego użytkowania do dnia 03.03.2098r. działki gruntu nr 46/10 AM-1, obręb Przedmieście, oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość, położoną: 58-200 Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopski 7B, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00053753/1. Własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w użytkowaniu wieczystym dłużnika.
Działka o powierzchni 130m2, o regularnym kształcie (prostokąta), w całości zabudowana budynkiem niemieszkalnym. Teren jest w pełni uzbrojony, zlokalizowany przy jednej z głównych ulic miasta, stosunkowo blisko centrum. Dojazd i dostęp do nieruchomości jest dobry i może odbywać się od strony ul. Batalionów Chłopskich oraz przez wewnętrzne podwórko. W dziale I-SP księgi wieczystej SW1D/00053753/1 widnieją dwa uprawnienia obejmujące służebności gruntowe zapewniające dostęp do nieruchomości. Dla działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa jest to teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności – oznaczenie MS.
Budynek to jeden z zespołu przylegających do siebie budynków: mieszkalno-użytkowych. Jest obiektem jednopiętrowym o charakterze handlowo-biurowym o pow. użytkowej 214,20m2 w dobrym stanie technicznym, choć z pokryciem dachu w nieco gorszym stanie. Na parterze zlokalizowana jest część handlowa, natomiast na I piętrze mieści się część biurowa z zapleczem socjalnym. Pomieszczenia na I piętrze budynku mają różną wysokość (2,24m-2,30m), są zadbane, w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Nad pierwszym piętrem znajduje się strych o powierzchni podłogi 119,40m2, którego wykorzystywanie jest ograniczone nieznaną nośnością stropu. Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o. – kotłownia znajduje się w przyległym budynku, tj. na innej nieruchomości. Na parterze znajduje się aktualnie nieużywany kominek z rozprowadzaniem ciepła na pierwsze piętro.
Suma oszacowania wynosi 381 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 900,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 38 120,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypisz rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Opis dostępny jest również na stronie internetowej: www.komornik-dzierzoniow.pl, www.licytacje.komornik.pl
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. 505 849 171.