Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia 0,0277 ha – Wambierzyce

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy Radków

Miejscowość:

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 13 Sierpień, 2018

Ilość wizyt: 58

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 127/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 10 sierpnia 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości rolnej położonej w Wambierzycach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 277/1 AM3 o powierzchni 0,0277 ha.