Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia 0,01 ha – Ścinawka Średnia

Organ Ogłaszający:

Urzędu Miasta i Gminy Radków

Miejscowość:

Kod pocztowy:

57-400

Ulica:

Rynek 1

Data Publikacji: 13 Sierpień, 2018

Ilość wizyt: 85

Dokumenty do pobrania:

Na tablicy tut. Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz Biuletynie Informacji Publicznej podany został do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 128/18 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 10 sierpnia 2018r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wykaz dotyczy gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/2 AM2 o powierzchni 0,01 ha.