SPROSTOWANIE – przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,03 ha – Młynica

Sprostowanie błędu pisarskiego do ogłoszenia dot. pierwszego przetargu ustnego ograniczonego działki gruntu nr 327 obręb Młynica.

 

Plik załącznika